10
Mar

10:00-15:00
 

Arbejdsdag i Stalden 2019

Kalder alle forældre, ledere og andre handymen!

Efter en vellykket arbejdsdag i februar gentager vi successen for at få afsluttet de gode projekter, der blev sat i gang!
Vi skal bl.a. have skiftet de sidste døre i hytten til de nye som gruppens fundraising-udvalg har søgt om og fået penge til!

Intet særligt værktøj eller evner er krævet!

Der vil være frokost undervejs.

Vi glæder os til at se dig! 

 Hvad der bl.a. skal/kan gøres:
⁃ Måtte ved hoveddør skal skiftes
⁃ Generel hovedrengøring indenfor i huset
⁃ Dørene ovenpå skal have gerigter + døre i kælderen skal skiftes
- Oprydning i køkkenet

- Færdigmontering af skabe i køkkenet
⁃ Generel rengøring og oprydning i kælderen
⁃ Deep cleaning af toiletter